View images of performers from local dance and music groups, along with musical groups from Mexico sponsored by the Mexican Consulate in Kansas City.

Vea imágenes de artistas de grupos locales de danza y música, junto con grupos musicales de México patrocinados por el Consulado de México en Kansas City.